Semalt Expert zdieľa 7 techník stierania webových stránok

Zoškrabovanie webu je komplikovaný proces, ktorý spočíva v extrahovaní informácií alebo údajov z webu so súhlasom alebo bez súhlasu správcu webu. Aj keď sa škrabanie vykonáva ručne, niektoré techniky škrabania na webe vám môžu ušetriť čas aj energiu. Sú to neoceniteľné techniky bez možnosti neistôt a chýb.

1. Dokumenty Google:

Tabuľky Google sa používajú ako výkonný nástroj na zoškrabovanie. Je to jeden z najlepších a najznámejších programov na vytváranie webových stránok. Je to užitočné iba v prípade, keď zošrotovatelia požadujú, aby sa určité vzory alebo údaje získali z blogu alebo webu. Môžete tiež použiť tento na kontrolu, či je váš web odolný voči poškriabaniu.

2. Technika porovnávania vzorov:

Je to technika porovnávania regulárnych výrazov, ktorá sa používa v spojení s príkazmi grepu UNIX, ktoré sa používajú so slávnymi programovacími jazykmi, ako sú Python a Perl.

3. Ručné zoškrabovanie: technika kopírovania a vloženia:

Ručné zoškrabovanie vykonáva sám používateľ a vyžaduje veľa času a úsilia. Väčšina aktivít je opakujúca sa a časovo náročná, pretože by ste museli brať obsah z viacerých webových stránok bez toho, aby ste prehľadávačom webu vedeli o vašich činnostiach. Niekoľko webových programátorov a vývojárov používa na tento účel automatizované roboty.

4. Technika analýzy HTML:

Analýza HTML sa vykonáva pomocou HTML a Javascriptu. Zameriava sa hlavne na vnorené alebo lineárne stránky HTML. Toto je jedna z najrýchlejších a najrobustnejších metód používaných na extrakciu textu, extrakcie odkazov, vnorené odkazy, zoškrabovanie obrazovky a extrahovanie zdrojov.

5. DOM Parsovacia technika:

Document Object Model (DOM) je štýl, obsah a štruktúra webovej stránky s konkrétnymi súbormi XML. Scrapers vo veľkej miere používajú analyzátory DOM na podrobné informácie o povahe a štruktúre webovej stránky. Tieto analyzátory DOM môžete použiť na získanie uzlov užitočných informácií. Prípadne môžete vyskúšať nástroje ako XPath a okamžite zoškrabať svoje obľúbené webové stránky. Plnohodnotné webové prehliadače, ako sú Mozilla a Chrome, môžu byť vložené na extrahovanie celého webu alebo jeho niekoľkých častí, aj keď sú články generované manuálne a majú dynamický charakter.

6. Technika vertikálnej agregácie:

Veľké spoločnosti a podniky vo veľkej miere používajú techniku vertikálnej agregácie s veľkými počítačovými právomocami. Pomáha zacieliť na určené vertikály a spúšťa údaje na svojom cloudovom zariadení. Vytváranie a monitorovanie robotov pre jednotlivé vertikály sa uskutočňuje pomocou tejto techniky a nie je potrebné žiadne zasahovanie človeka.

7. XPath:

Jazyk cesty XML (v skratke napísaný ako XPath) je jazyk dotazu, ktorý bude lepšie pracovať s dokumentmi XML. Pretože dokumenty XML zahŕňajú niekoľko stromových štruktúr, XPath môže pomôcť pri navigácii medzi stromami výberom uzlov na základe ich odrôd a parametrov. Táto technika sa používa aj pri konjugácii s analýzou DOM aj analýzou HTML. Je užitočné extrahovať celú webovú stránku a publikovať jej rôzne sekcie a zjesť požadované miesta.

Ak nechcete mať žiadnu z týchto techník a hľadáte nástroj, môžete skúsiť Wget, Curl, Import.io, HTTrack alebo Node.js.

mass gmail